Azizi Ahmad Education Pages

Blog

Sistem Pengurusan e-Pembelajaran (SPeP)

Posted by Azizi Ahmad on February 13, 2012 at 6:40 AM Comments comments (0)

"Kita sebenarnya tidak mempunyai pilihan. Zaman maklumat akan memaksa kita mengubah cara hidup dan bekerja. Lebih awal kita sesuaikan diri, lebih cepat kita pelajari dan lebih baiklah masa depan kita..."Tun Dr.Mahathir Bin Mohamad (2000)


Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera Pelajar G3.8

 

Untuk kelas/ tutorial Feb 14, 2012 yang di jadualkan besok, di minta perhatian dan kerjasama tetuan untuk membawa laptop/notebook dan juga 'broadband' bagi tujuan perkongsian aktiviti yang di cadangkan. Saya akan turut mendemonstrasikan pengunaan SPeP (Sistem Pengurusan e-Pembelajaran KIK) untuk kegunaan bersama. Harap maklum, Wasalam.


School Incident: Students' safety should not be neglected

Posted by Azizi Ahmad on February 3, 2012 at 5:50 PM Comments comments (0)

IT was the evening of Jan 19 and I was waiting to fetch my daughter from a primary school in Taman Melawati, Kuala Lumpur.


The Year Two and Three pupils were in the school hall, taking part in some programme. The bell went off at 5.50pm and the pupils were supposed to leave the hall and go home.

 

I suddenly heard screams from the school hall. I rushed to see what was happening and to my horror, I saw scores of Year Two and Three pupils on the ground, trapped under a pile of other pupils outside the hall's main door.

 

A stampede had occurred as the pupils were rushing to get out through the hall's main door, which was the only door open. The pupils were screaming for help, suffocating and unable to move.

 

A few of us parents managed to pull the pupils out from the pile-up.

 

We shouted for teachers to come and help, but none came.

 

I noticed two male teachers inside the hall, standing and watching us.

 

Other than the two, no other teachers were in sight.

 

This is clearly negligence on the part of the teachers. It is the teachers' responsibility to be with the pupils and to ensure that they leave the hall in an orderly manner and safely.

 

It is time for the school to put safety first and to ensure that the teachers take responsibility for the pupils' safety.

 

A stampede is dangerous as it can cause deaths due to suffocation. The school must never allow such an incident to happen again.

 

A.M.S., Kuala Lumpur

 

 

Source: New Straits Times Letters to the Editor 02 February 2012  

Tugasan EDU3106 Budaya dan Pembelajaran IPG KIK 2012

Posted by Azizi Ahmad on February 3, 2012 at 7:55 AM Comments comments (2)

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK

TAJUK PROGRAM : PISMP                             NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS : BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

KOD KURSUS : EDU 3106       SEMESTER : 5 AMBILAN JANUARI 2010

TARIKH MULA:  13 FEB 2012  TARIKH HANTAR:   26 MAC 2012


Hasil Pembelajaran Kursus


1.Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia.

2.Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang pendidikan.

3.Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran.

4. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya.

5. Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok.

6. Menangani  isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah.

7. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya


Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran  2, 3, 4, & 7.

 

Objektif Kerja Kursus

 

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:

1.  Membuat rujukan dan mengumpul data yang bersesuaian dengan kehendak tugasan

2.   Membuat catatan data yang diperoleh daripada pelbagai sumber.

3.   Membincangkan secara kritis mengenai ketidaksamaan peluang pendidikan yang berlaku di sekolah.

4. Mengemukakan pelan tindakan untuk penambahbaikan ketidaksamaan peluang pendidikan kepada murid.

  

Tugasan 1: Tugasan Individu Kerja Kursus Pendek (70%)


Salah satu daripada misi pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10) ialah untuk merapatkan jurang pendidikan antara masyarakat  bandar dan luar bandar yang bertujuan untuk memberi peluang pendidkan yang sama kepada semua golongan murid termasuk juga murid berkeperluan khas.

Walaubagaimanapun, ketidaksamaan peluang pendidikan tetap berlaku  di sekolah. Fenomena  ini berlaku bukan sahaja disebabkan oleh faktor taraf sosial ekonomi murid, tetapi juga disebabkan oleh amalan guru dan kepemimpinan guru besar yang kurang peka terhadap pengaruh sosio-budaya  daripada  latar belakang kalangan murid. Selain itu, faktor geografi dan amalan budaya di sekolah juga merupakan faktor penghalang ke arah mewujudkan peluang pendidikan yang sama untuk golongan murid yang terdiri daripada pelbagai kelompok sosial yang meliputi kaum,jantina dan kelas sosial yang berlainan.

Anda dikehendaki menjalankan satu kajian terhadap fenomena ketidaksamaan peluang pendidikan yang wujud di sekolah ketika menjalani  pratikum. Kajian anda boleh menggunakan kaedah pemerhatian, soal selidik, temu bual , serta analisis dokumentasi  dari segi pengumpulan data.


Sub-tugasan


Penulisan  Laporan kajian anda perlu meliputi  aspek berikut :


1.  Pengenalan konsep dan skop ketidaksamaan  peluang pendidikan yang wujud di Malaysia  termasuk kelompok sosial yang berlainan yang dikenal pasti  dalam kalangan murid.

2.  Fenomena dan isu ketidaksamaan peluang pendidikan  yang anda kenal pasti di  sekolah.

3.  Faktor-faktor yang menyumbang terhadap kewujudan fenomena tersebut.

4.  Andaikan anda sebagai guru besar mahupun seorang guru yang profesional dan peka terhadap isu  kepentingan mesra budaya, kemukakan pelan tindakan yang anda boleh laksanakan demi penambahbaikan peluang pendidikan  kepada murid berpandukan hasil kajian dan refleksi  yang anda buat.   


Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus

 

1.  Tugasan ini adalah tugasan individu.

2. Anda hendaklah merujuk dan memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku rujukan ilmiah, sumber-sumber dalam internet, jurnal, ensiklopedia dan majalah ilmiah.

3. Semua maklumat yang bersesuaian dengan tajuk tugasan hendaklah dibincangkan secara kritis dan memaparkan kematangan perbincangan yang ilmiah.    

4.  Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:

              i.        Font Arial

              ii.       Saiz huruf  ialah 12

              iii.      Langkau satu setengah baris

              iv.      Rujukan mengikut format APA

              v.       Lampiran

5.    Amalan plagiat dilarang sama sekali.

6.    Panjang tugasan lebih kurang 2000 patah perkataan.


Tugasan 2: Tugasan Kumpulan Pembentangan artikel (30%)


Sub Tugasan


1.  Anda dikehendaki membentangkan satu artikel secara berkumpulan berdasarkan  tajuk berikut:

a)  Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia

b)  Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya

c)  Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya

d)  Ketaksamaan Peluang Pendidikan

e)  Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya

f)  Kemahiran Komunikasi Guru

g)  Pelan Tindakah Mewujudkan Persekitaran yang Mesra Budaya

2. Pembentangan perlu berdasarkan  maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku rujukan ilmiah, sumber-sumber dalam internet, jurnal, ensiklopedia dan  majalah ilmiah

3. Pembentangan perlu dilakukan dalam Powerpoint dalam masa 20 minit dan 10 minit untuk sesi soal jawab.

4. Pembentangan perlu membincangkan konsep/isu topik yang dipilih, implikasi pengajaran dan perbincangan konsep/isu  yang relevan dengan konteks pendidikan dan budaya di Malaysia dan bagaimana dapat membantu perkembangan profesional keguruan.

5.   Sekurang-kurangnya (minimum) dua senarai rujukan digunakan.

6.   Kerjasama dan kolaborasi kumpulan adalah ciri penting dalam tugasan ini.


Tugasan yang cemerlang harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:


1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.

2. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan.

3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian penulisan dan sokongan ilmiah.

4. Penulisan laporan harus menunjukkan kelancaran bahasa dan, penggunaan istilah yang  betul dan tepat.

5. Keseluruhan penulisan menunjukkan kematangan hujah secara kritis dan kritikal.

  

Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.

15 lagi sekolah kluster

Posted by Azizi Ahmad on January 31, 2012 at 8:40 AM Comments comments (0)

PUTRAJAYA: Sebanyak 15 sekolah membabitkan tujuh sekolah menengah dan lapan sekolah rendah diiktiraf Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) Fasa Enam, sekali gus menjadikan 182 buah sekolah jenis itu di seluruh negara.


Sekolah berkenaan ialah Sekolah Menengah (SM) Sains Dungun, Terengganu; SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah dan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Alor Akar di Kuantan, Pahang; SMK Tinggi Kluang, Johor; SMK (Perempuan) Sultan Abu Bakar, Muar, Johor; SMK Seafield, Subang Jaya, Selangor dan SM Sultan Mohamad Jiwa, Sungai Petani, Kedah.


Sekolah rendah pula membabitkan Sekolah Kebangsaan (SK) Convent Infant Jesus (1), Melaka; SK Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur; SK Seliau Rantau, Negeri Sembilan; Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) Seri Indera, Kangar, Perlis; SK USJ 2, Subang Jaya, Selangor; SJK Agama Sibu, Sarawak; SK Minden Height, Gelugor dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kwang Hwa, Bayan Lepas, Pulau Pinang.


Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Seri Abd Ghafar Mahmud berkata, pengiktirafan diberi selepas mendapati sekolah terbabit menepati kriteria ditetapkan panel pemilih.


Menurutnya, pengiktirafan SKK adalah berdasarkan kecemerlangan kelompok dan setiap sekolah diberi peruntukan khas bagi membangunkan kecemerlangan kebitaraan dipilih.


“Sekolah jenis ini berpaksikan kecemerlangan holistik menepati kehendak kementerian untuk membangunkan modal insan minda kelas pertama demi merealisasikan bangsa Malaysia yang cemerlang, berintegriti, berakhlak mulia dan beriltizam tinggi.


“Menerusi konsep ini, sekolah mempunyai pencapaian cemerlang dalam akademik dan kokurikulum diberi pengiktirafan, bantuan dan peluang pendidikan terbaik, sekali gus menikmati faedah pembangunan pendidikan yang dilaksanakan kerajaan,” katanya pada sidang media mengumumkan SKK di sini, semalam.


Menurutnya, SKK Fasa 1 hingga 5 membabitkan 167 sekolah melahirkan modal insan yang memiliki kelestarian jati diri, iaitu bukan saja berketrampilan, berdaya fikir dan berdaya saing, malah berjaya mengatur strategi kecemerlangan sekolah dan murid secara holistik untuk diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT).


“Justeru, diharapkan semua SKK meneruskan perjuangan untuk merealisasikan institusi cemerlang,” katanya.


Sumber: myMetro Setempat Selasa, 31 Januari 2012

Iktiraf guru dengan memuliakan majlis ilmu

Posted by Azizi Ahmad on January 31, 2012 at 8:15 AM Comments comments (0)

Rasulullah model pendidik berpandangan jauh, beri teguran secara berhemah

ALLAH SWT telah menegaskan dalam al-Quran bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah pendidik kepada semua manusia. Antaranya firman Allah yang bermaksud :

“Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad SAW) daripada bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya), dan membersihkan mereka (daripada iktikad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (al-Quran) dan hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syarak). Sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.” - Surah al-Jumuah, Ayat 2)

Selain dalil al-Quran, hadis daripada Abdullah bin Amru bin al-Asr juga membuktikan bahawa baginda SAW adalah pendidik :

“Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari bilik dan masuk ke dalam masjid. Di dalamnya ada dua kelompok, satu sedang membaca al-Quran dan berdoa kepada Allah dan satu lagi sedang berada di dalam majlis ilmu. Lalu baginda bersabda: kedua-dua kelompok adalah baik. Golongan pertama membaca al-Quran dan berdoa kepada Allah nescaya akan dikabulkan doa mereka atau tidak dikabulkannya, manakala golongan kedua pula mengajar dan belajar dan sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru yang mendidik. Lantas baginda SAW duduk bersama mereka (Golongan majlis ilmu).”

Sejarah telah membuktikan bahawa Nabi SAW ialah pendidik terunggul dan tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Baginda mampu mendidik manusia yang begitu rosak akhlaknya sebelum kedatangan Baginda bertukar secara mendadak menjadi positif dan mampu mengamalkan akhlak yang terpuji. Banyak kisah dan peristiwa dilalui Rasulullah SAW mempamerkan perwatakan luhur pendidik yang unggul untuk dicontohi, relevan dan sesuai untuk dipraktikkan sepanjang zaman.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik: “Sedang kami berada dalam masjid bersama Rasulullah SAW, seorang Badwi datang dan duduk mencangkung membuang air kencing di dalam masjid. Sahabat berkata kepada lelaki Badwi itu: Berhenti! Berhenti!”

Namun Rasulullah SAW berkata: “Jangan ganggu dan biarkan dia sendiri.” Oleh demikian, mereka pun membiarkan saja lelaki itu selesai membuang air kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil lelaki berkenaan dan berkata kepadanya: “Di dalam masjid tidak dibenarkan melakukan perkara seperti membuang air kencing atau membuat kerosakan kerana masjid tempat beribadat kepada Allah, tempat solat dan membaca al-Quran.” Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan seorang lelaki supaya mengambil sebaldi air untuk membasuh kawasan tempat lelaki Badwi itu kencing. 


Iktibar yang boleh diambil daripada kisah itu ialah jangan bersikap terburu-buru terhadap orang yang melakukan kesalahan. Rasulullah SAW dalam peristiwa itu jelas mempamerkan sikap berpandangan jauh dalam menghadapi sesuatu keadaan. 

Menegur kesalahan seseorang dengan cara berhemah dan lemah lembut disertakan penjelasan terperinci kesalahan dilakukan adalah prinsip pendidikan yang dibawa Nabi SAW dan inilah contoh seharusnya diikuti guru.

Kisah Rasulullah SAW itu juga mengajar perlu bersikap lemah lembut apabila mengendalikan seseorang yang jahil dan mestilah mengajar orang seperti itu perkara yang patut diketahuinya tanpa memarahinya, selagi dia tidak menunjukkan sikap berdegil.

Imam al-Ghazali pernah menggariskan beberapa kriteria unggul seorang pendidik antaranya, guru harus sabar menerima pelbagai masalah pelajar dan menerimanya dengan baik. Guru hendaklah bersifat penyayang dan tidak pilih kasih terhadap anak didiknya.

Guru yang penyabar dan penyayang akan berjaya dalam kerjayanya. Apabila nilai itu tersemat kukuh, guru pasti akan menyedari bahawa sabar itu memberkati usaha gigihnya mendidik.

Selain itu, guru juga perlu bersedia menerima kepelbagaian watak dan perbezaan tahap kecerdasan anak didik supaya proses pengajaran akan dapat dilaksanakan dengan fikiran tenang.

Diriwayatkan daripada Abu Musa, Rasulullah SAW ada mengatakan: “Sesungguhnya perumpamaan hidayah (petunjuk) dan ilmu Allah yang menjadikan aku sebagai utusan itu seperti hujan yang turun ke bumi. Di antara bumi itu ada sebidang tanah subur yang menyerap air dan sebidang tanah itu rumput hijau tumbuh subur. Ada juga sebidang tanah yang tidak menumbuhkan apa-apa, walaupun tanah itu penuh dengan air. Pada hal Allah menurunkan air supaya manusia dapat meminumnya, menghilangkan rasa haus dan menanam. Ada juga sekelompok orang yang mempunyai tanah gersang yang tidak ada air dan tidak tumbuh apapun di tanah itu. Gambaran seperti orang yang mempunyai ilmu agama Allah dan mahu memanfaatkan sesuatu yang menyebabkan aku diutuskan oleh Allah, kemudian orang itu mempelajari dan mengerjakannya. Dan seperti orang yang sedikitpun tidak tertarik dengan apa yang telah menyebabkan aku diutuskan oleh Allah. Dia tidak mendapat petunjuk dari Allah yang kerananya aku utusan-Nya.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) 

Hadis ini menggambarkan perbezaan manusia, begitu juga pelajar yang mempunyai aneka ragam baik dari segi pemahaman dan mengingati pengajaran guru serta watak. Justeru, guru perlu bijak dalam menangani masalah yang timbul ketika berhadapan dengan pelajar terutama pada zaman yang penuh dengan dugaan ini. 

Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menerangkan: “Kami para Nabi diperintahkan untuk mengunjungi rumah orang dan mengajar mereka sesuai dengan kemampuan mereka.” (Hadis riwayat Abu Daud) 

Ini menjelaskan kepada kita bahawa proses pendidikan dan pengajaran adalah satu metodologi perlu melihat kepada pelbagai aspek seperti psikologi, sosiologi dan daya taakulan seseorang pelajar. Gabungan ilmu pengetahuan itu akan membolehkan guru mengajar dengan berkesan dan menarik minat anak didiknya mengikuti isi pengajaran.

Bagi seseorang pelajar pula perasaan kasih dan sayang terhadap guru perlu sentiasa tersemai di dalam jiwa masing-masing. Jangan ada sama sekali perasaan benci pada guru walaupun tindakannya ada kalanya mengecewakan kita. Hubungan dengan guru adalah berterusan dari dunia hingga akhirat. Tambahan pula, Islam mengiktiraf guru sebagai orang yang berjasa melalui didikan dan bimbingannya yang mengeluarkan kita dari yang kurang baik kepada lebih baik, dari kejahilan kepada berpengetahuan. Rasulullah SAW pernah bersabda: “Muliakan orang yang kamu belajar daripadanya”.(Al-Mawardi) 

Kesimpulannya, guru yang memberi dan menyebarkan ilmu yang berguna adalah insan yang mulia di sisi Allah. Nabi pernah bersabda, maksudnya: “Apabila mati seseorang insan, maka akan terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan daripadanya dan doa anak salih yang sentiasa mendoakannya.” (Diriwayatkan oleh Abu Hurairah) - Penulis ialah Pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Jitra, Kedah.

Oleh Asri bin Md Saman @ Osman  2012/01/31


Sumber: Berita Harian Online Agama 2012/01/31

Tumpu kepada perubatan Islam

Posted by Azizi Ahmad on January 30, 2012 at 6:25 AM Comments comments (0)

Selepas bersara daripada perkhidmatan kerajaan dan menubuhkan syarikat perkhidmatan umrah dan haji, Datuk Ismail Kamus menumpukan sepenuh masa kepada rawatan Islam.

Beliau memberi perkhidmatan itu di Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia atau Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 2003.

Menurutnya, beliau mempelajari perubatan Islam daripada Prof. Datuk Dr. Haron Din sekitar tahun 1979 dan mula mengubat pada tahun 1986.

Katanya, pelbagai pengalaman dalam mengubat orang, sampai koyak baju pun ada.

"Penyakitnya pun banyak. Antaranya sihir, gangguan dan penyakit zahir, kedai-kedai yang disihir.

"Syarikat yang diganggu oleh makhluk halus dan ada juga kerja-kerja memasang cerucuk yang tidak boleh dilakukan kerana gangguan jin dan sebagainya," kata beliau.

Ismail berkata, ada juga sihir yang bertujuan memporak-perandakan rumah tangga sehingga suami isteri berpisah.

Katanya, Darussalam hanya menawarkan rawatan dan yang menyembuhkan adalah Allah.


Ismail Kamus dan petugas Darussalam menyemak senarai rekod pesakit yang mendapat rawatan.

Pengubatan Islam adalah suatu kaedah yang berasaskan wahyu Ilahi yang diturunkan melalui al-Quran dan sunnah.

Ia juga bertemakan amalan as- Salafussoleh, Ahlu Zikr dan pengalaman ahli pengubatan Islam yang muktabar.

"Sekarang sudah ramai anak murid yang boleh membantu. Saya hanya mengubat pada hari Selasa sahaja," ujarnya.

Menurut Ismail, mereka yang berminat mempelajari kaedah rawatan Islam perlu bersungguh-sungguh dan beramal dengan al-Quran dan zikir.

"Tetapi jangan pula berniat baca al-Quran dan berzikir supaya jin takut tetapi lakukan ibadat itu kerana Allah," jelasnya.

Menyedari betapa pentingnya kesinambungan ilmu perubatan Islam yang diamalkan selama ini, maka dihimpunkan semua golongan ilmu agama dan individu yang berminat menyertai kursus perubatan yang pertama kali diadakan oleh beliau pada Januari 2003.

Ia dihadiri 35 peserta bertempat di Taman Sri Gombak, Selangor. Kuliah kursus disampaikan sepenuhnya oleh Ismail.

Hasil kursus yang pertama itu lahirlah generasi pertama perawat Darusslam. Pada peringkat awal, seramai 13 perawat yang berjaya menerima Ijazah Perubatan Darussalam selepas menjalani latihan praktikal perubatan bersama Ismail pada 17 Julai 2003.

Kursus Darussalam kali kedua diadakan pada 27 dan 28 Februari 2005 di Taman Melawati, Selangor yang dihadiri oleh 83 peserta.

Daripada jumlah itu, 63 peserta berjaya memperolehi Ijazah Perubatan Darussalam.

Ismail berkata, kaedah pengubatan Islam adalah satu cabang usaha pesakit dalam mencari kesembuhan penyakit yang dialami.

Ia sebagai mana firman Allah SWT yang bermaksud: Dan Kami turunkan daripada al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang zalim selain kerugian. (al-Israk: 82)

Walaubagaimanapun, ia bukanlah bertujuan mengambil alih peranan rawatan moden. Malah ia juga bukan untuk rawatan penyakit yang berpunca daripada makhluk halus semata-mata.

Pengubatan Islam tidak boleh dicampur-aduk antara yang halal dan haram. Ia juga menolak secara keseluruhan kaedah yang berunsur syirik.

"Tambahan pula ia merupakan satu ibadah bagi setiap Mukmin yang mencari keredaan Allah SWT.

"Setiap Mukmin disuruh untuk berusaha mencari penawar bagi setiap penyakit yang dihidapi. Penyakit juga suatu penghapus dosa dan mati di dalamnya membawa hati yang sejahtera di sisi Allah SWT," katanya.

Ismail juga menunjukkan himpunan pelbagai keris, tangkal dan barang dalam rawatan perbomohan yang berunsur syirik.

"Barang-barang ini diserahkan untuk tujuan 'dibuang' oleh sebahagian besar pesakit yang mendapat rawatan di Darussalam," jelasnya.

Pada masa yang sama, beliau juga mengesyorkan umat Islam mengamalkan beberapa ayat dalam al-Quran sebagai pendinding daripada perbuatan syirik.

Katanya, sebelum tidur, amalkan membaca bismillah (21 kali), membaca tiga Qul (surah al-ikhlas, al-falaq dan an-nas) kemudian tiupkan pada tangan sehingga habis nafas dan sapukan pada seluruh badan (tiga kali).

"Disusuli dengan membaca ayat kursi, ayat 21 hingga 24 surah al-Hasyr dan empat ayat terakhir surah al-Mukminun," katanya.


Oleh Mohd. Radzi Mohd. Zin Gambar WAN WAHAB NOORSAISAMI (pelatih Cybernetics)

Sumber: Utusan Malaysia Online Bicara Agama 27/01/2012

Ismail berceramah sendirian di padang

Posted by Azizi Ahmad on January 30, 2012 at 6:25 AM Comments comments (0)

Sekitar awal tahun 1990-an, rancangan Forum Perdana Ehwal Islam yang disiarkan di Radio Televisyen Malaysia (RTM1) antara program yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam.

Antara sebabnya, kepetahan dan kebernasan hujah yang disandarkan nas al-Quran dan hadis serta diselang seli lawak jenaka oleh salah seorang panelnya iaitu Datuk Ismail Kamus.

Gandingan serasi dan mantap beliau ketika itu adalah bekas pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof. Datuk Dr. Haron Din dan moderatornya, Datuk Dr. Hasan Ali.

Nama Ismail memang tidak perlu diperkenalkan lagi kepada umat Islam yang meminati pengajian agama. Kemasyhuran namanya bukan sahaja di Malaysia tetapi di rantau Asia Tenggara terutamanya Indonesia, Singapura dan Brunei.

"Saya memang suka bersyarah. Semasa belajar di Kolej Islam Kelang (KIK), bila masa cuti di kampung, saya bersyarah seorang-seorang di padang.

"Bila ada orang lalu, saya senyap. Memang masa itu tengah gila-gila, suka bersyarah," katanya dalam pertemuan dengan Mega, di pejabatnya di Gombak, Selangor baru-baru ini.


Selain berceramah Ismail Kamus juga kerap diminta melakukan tahnik (membelah mulut) bayi yang baru dilahirkan.

Mengimbas kenangan itu, Ismail berkata, penglibatannya dalam syarahan atau menyampaikan ceramah agama bermula seawal usianya 18 tahun.

Ketika itu, beliau menuntut di KIK dan berjinak-jinak dengan bidang tersebut dengan mengajar dari rumah ke rumah di kawasan sekitar kolej.

"Saya mula mengajar kitab fikah dan juga dijemput memberi syarahan tentang Israk Mikraj. Selepas tamat pengajian di UKM, saya terlibat secara langsung sebagai penceramah di kampung.

"Kemudian kuliah banyak diadakan di pejabat-pejabat, surau dan masjid serta institusi pengajian tinggi (IPT)," katanya yang kini berusia 64 tahun.

Pendek kata, kalau dihitung jumlah anak murid beliau di seluruh negara sejak beliau mula mengajar 46 tahun lalu angkanya mencecah ratusan ribu orang.

Bakat berceramah Ismail diasah sejak usia remaja. Malah, beliau pernah muncul johan dalam pertandingan syarahan agama di KIK. Beliau juga pernah muncul johan tilawah al-Quran di kampungnya semasa berumur 10 tahun.

Kini, walaupun pergerakannya tidak secergas dulu kerana masalah kesihatan, Ismail terus menerima undangan berceramah di seluruh pelosok negara dan juga di negara jiran.

"Cuma sekarang, saya kurangkan menerima undangan berceramah. Hanya yang dekat-dekat saya pergi sebab saya kini menjalani rawatan dialisis tiga kali seminggu.

"Program kuliah bulanan yang agak jauh cuma di Johor dan Singapura. Itupun sebulan sekali," jelas beliau.

Ditanya petua mengelak pendengar atau jemaah mengantuk, Ismail berkata, para penceramah perlu rajin dan banyak membaca supaya ada modal untuk bersyarah.

Katanya, beliau mengamalkan pesanan Imam Ghazali iaitu jangan membosankan khalayak yang mendengar ceramah atau majlis ilmu.

"Jangan baca buku agama sahaja. Tetapi baca buku yang meliputi semua bidang termasuk buku cerita supaya huraian kita mantap," katanya.

Ismail menambah, penceramah juga mesti mematuhi peraturan iaitu isi diikuti nas al-Quran, hadis dan perkataan para sahabat.

Kemudian katanya, boleh dikaitkan dengan cerita yang mempunyai pengajaran dalam masyarakat supaya mudah difahami.

"Kita juga boleh bagi perumpamaan dan sulam dengan jenaka yang tidak menyeleweng daripada al-Quran," kata bapa kepada empat cahaya mata itu.

Menurut Ismail, golongan ulama mesti menasihati umara (pemimpin) dan tegas apabila bercakap tentang perkara hak.

Ia sebagai mana sabda Nabi SAW yang bermaksud: "Pemimpin dan ulama apabila kedua-duanya elok maka eloklah rakyatnya, tetapi apabila ulamanya rosak maka rosaklah kedua-duanya."

"Ulama mesti bercakap benar. Jangan bimbang jawatan kita tergugat. Kita perlu mencontohi ulama silam termasuk Imam Ahmad bin Hanbal.

"Walaupun beliau diseksa dan dirotan dalam penjara, tetapi tetap mempertahankan al-Quran itu qadim, bukannya makhluk.

"Demikian juga Imam Syafie walaupun dirantai tetapi beliau tetap mempertahankan hujah yang benar," tegas beliau.

Pada zaman remajanya, Ismail aktif dalam sukan bolasepak sebagai pemain pertahanan dan juga bermain sepak raga.

"Saya juga suka memancing dan mencari ikan di sungai berdekatan rumah selain menolong ayah bertani menanam jagung.

"Tetapi semua itu terhenti apabila saya masuk KIK di mana tumpuan hanya kepada belajar dan menelaah," katanya.

Semasa di KIK, Ismail memberitahu, beliau sering dipanggil dengan nama Kamus kerana ramai yang beranggapan namanya adalah Ismail Kamus.

"Mereka tak tahu yang nama saya Ismail bin Kamus. Namun, itu juga yang menjadi faktor mengapa kejayaan saya menguasai bahasa Arab.

"Sebabnya, apabila ada perkataan yang tidak diketahui saya, guru-guru akan suruh rakan-rakan tanya pada "Kamus"," jelasnya yang dinobatkan sebagai Tokoh Maal Hijrah Negeri Selangor tahun 2011.


Nyaris jadi budak pejabat


Anak pasangan Kamus Ahmad dan Siah Leman itu sebenarnya pernah berhenti sekolah semasa usia remajanya apabila sekolah agama tempat beliau belajar ditutup kerana ketiadaan pelajar.

"Masa itu umur saya dalam 13 tahun. Saya seronok saja. Maklumlah fikiran ketika itu suka main. Selepas berhenti sekolah, saya minta kerja sebagai budak pejabat tetapi tak dapat sebab tidak cukup umur.

"Nasib baik tak dapat. Kalau tidak, tak jadi ustaz lah saya," katanya sambil ketawa.

Ismail berkata, beliau adalah anak keempat daripada 10 adik-beradik dan yang paling disayangi oleh bapa.

"Ke mana saja ayah pergi, dia mesti bawa saya. Baik ke kebun, ambil gaji, mengaji dan sebagainya," kata beliau.

Alhamdulillah, ibu bapanya sempat melihat Ismail menjadi ulama yang disegani di tanah air sebelum meninggal dunia.

Kata Ismail, bapa dan ibunya bukanlah terdiri daripada golongan ulama tetapi mereka kuat beramal.

"Berkat doa merekalah, saya menjadi ustaz hari ini," tambahnya.

Ismail berkata, bapanya meninggal dunia semasa beliau membawa rombongan haji melalui syarikatnya ketika itu pada tahun 1992.

"Arwah macam tahu dia nak meninggal. Sehari sebelum itu, dia menebang pokok dan menggali kubur serta berpesan kepada cucunya, kalau dia meninggal tanamlah di situ dekat pokok jambu.

"Esoknya, dia pun meninggal dunia semasa tidur. Arwah emak pula meninggal kira-kira 10 tahun selepas itu," kata beliau.

Bercakap mengenai pengalamannya ke ceruk rantau untuk berceramah, Ismail tersenyum lebar sambil mengenangkan, pengalamannya yang penuh warna-warni. Ada suka dan ada duka. Yang pasti, beliau sekeluarga puas menjelajah seluruh negara.

"Pengalaman di Terengganu, semasa minum di lapangan terbang, kawan yang ajak minum tu hanya bayar untuk dia sahaja.

"Saya juga pernah berceramah di tempat yang jauh tetapi tidak disajikan makanan dan kereta rosak dalam perjalanan balik pada waktu tengah malam.

"Ada juga yang bagi RM50 saguhati. Sedangkan saya datang bertiga di Pulau Pinang. Ada juga yang bagi keropok selepas ceramah di Terengganu.

"Masa itu saya baru mula bekerja dan bukan ada duit sangat. Tetapi apabila kita bersabar, Allah bagi rezeki kemudiannya," jelas beliau.

Ismail juga pernah 'menggemparkan' tanah air apabila beberapa kali dikatakan 'meninggal dunia'.

"Kali pertama, semasa saya bercuti di Port Dickson. Sedang gunting rambut, radio pun telefon minta saya beritahu saya masih hidup.

"Kali kedua, pada tahun 2000 ketika saya di Mekah. Kali ketiga tahun 2010 semasa saya sedang menunaikan umrah.

"Alhamdulillah, saya masih hidup lagi," katanya ketawa.

Mengenai politik, Ismail tidak mahu lagi terlibat secara serius atau menjadi calon parti pada pilihan raya akan datang.

"Saya tak mahu bertanding lagi. Sepenggal dulu cukup la. Lagi pun, kesihatan saya tidak mengizinkan dan saya lebih suka memberi khidmat mengubat orang sakit di Pusat Perubatan Islam Darussalam Malaysia," katanya yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia.


Oleh Mohd. Radzi Mohd. Zin Gambar Wan Naqiuddin Wan Yaacob

Sumber:
Utusan Malaysia Online Bicara Agama 27/01/2012

Syukur kepada Allah, terima kasih sesama manusia

Posted by Azizi Ahmad on January 30, 2012 at 6:20 AM Comments comments (0)

ALLAH melimpahkan rahmah dan nikmah yang banyak kepada manusia. Kepada-Nya manusia dididik bersyukur. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Kasih Allah kepada semua makhluk yang dicipta-Nya. Orang yang tidak beriman juga diberikan rezeki.

 

Limpahan rahmah dan nikmah yang Allah berikan kepada manusia dalam pelbagai bentuk. Ada yang sifatnya ketenangan jiwa dan kebahagiaan diri. Ada yang bentuknya sumber-sumber rezeki yang terdapat di atas dan di perut bumi.

 

Orang yang jiwanya sentiasa bersyukur, lafaznya menyebut nama Allah. Rezeki yang diterima dimanfaatkan kepada yang lain. Ia memiliki jiwa sakinah yang tinggi dan merasakan rezeki itu dicari yang pada hakikatnya adalah milik Allah.

 

Orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambah rezekinya dan ketenangan dirinya sebagai tanda barakah yang melimpah. Doa dipanjatkan memohon taufik dan petunjuk diikuti amal soleh. Orang seperti ini memiliki jiwa muttaqeen yang tinggi.

 

Sumber rahmah dan nikmah itu sebahagiannya diuruskan oleh manusia. Namanya individu, keluarga, masyarakat, kepimpinan negara dan rakyat, ilmuwan dan ulama, perancang dan pentadbir negara semuanya bergerak ke arah menjadikan pengurusan sumber suatu taklif atau amanah.

 

Kekuatan ihsan dan insan yang ada pada manusia menyebabkan rasa syukur sentiasa subur dalam lafaz dan tasdiq (membenarkan) sentiasa terjadi. Orang yang bersyukur menghubungkan apa yang diterima sebagai hak dan milik Allah. Lalu kepada Allah dikembalikan supaya ada pengiktirafan bahawa semuanya itu adalah anugerah Allah.

 

Sebahagian rahmah dan nikmat dari Allah itu diuruskan oleh manusia. Seorang bapa dan ibu bekerja mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak dan mendidik mereka.

 

Rasa syukur kepada Allah tetap dilafazkan dan rasa terima kasih kepada ayah dan ibu tetap diucapkan. Ia membayangkan nilai budi yang tinggi terhadap Allah dan manusia. Ia adalah penting membentuk sifat adab kepada Allah dan kepada manusia.

 

Jangan ada anak-anak yang berkata, "Memang dah tanggungjawab kamu mendidik kami. Memang dah tanggungjawab kamu membesarkan kami. Dan memang tanggungjawab kamu membelanjai kami. Kami bukan minta dilahirkan." Kata-kata ini membayangkan adab anak yang rendah.

 

Terima kasih harus diberi kepada ibu bapa dalam bentuk kasih sayang dan pesan nasihatnya yang baik harus diikuti. Ada anak yang selalu menempelak ibu bapa bahawa mereka lebih cerdik daripada ibu bapanya. Benar, dari segi pelajaran dan kelulusan terdapat anak-anak yang lebih tinggi kelulusannya. Kelulusan tidak sama dengan pengalaman. Ibu bapa sudah menempuh pengalaman yang banyak dalam hidup. Anak-anak masih mentah dalam pengalaman dan pengamatan. Lalu keputusan yang diambilnya selalunya tidak cukup kukuh untuk memahami keadaan.

 

Beradab dengan ibu bapa adalah suatu tuntutan. Tidak ada ibu bapa yang ingin menjadikan anak-anaknya rosak. Usahanya mencari rezeki untuk kepentingan anak-anak dan membesarkan anak-anak dengan susah payah harus dilihat dengan rasa terima kasih.

 

Sekiranya rasa terima kasih ini pupus daripada anak-anak tunggulah masanya apabila anak-anak menjadi ibu bapa nanti, anak-anaknya pula bakal melakukan kebiadapan dan langsung tidak ada rasa syukur kepada Allah dan terima kasih kepada ibu bapa.

 

Seorang guru mendidik anak muridnya menjadi pandai dan berpengetahuan. Ilmu yang datangnya dari Allah itu patut disyukuri dan usaha guru menyampaikan ilmu dan membentuk peribadi murid harus diikuti dengan lafaz terima kasih. Seorang guru yang berjaya mendidik anak muridnya tidak mengharapkan balasan yang berbentuk kebendaan. Jangan ada murid-murid yang berkata begini, "Dia jadi guru kerana digaji oleh kerajaan. Memang dah kerja dia mengajar dan mendidik." Kata-kata begini membayangkan akal budi yang rendah. Siapalah kita kalau tidak ada guru yang mendidik kita menjadi manusia.

 

Hal yang sama berlaku terhadap kerajaan yang memerintah. Soal bersetuju atau tidak dengan kerajaan adalah sesuatu yang lazim dalam proses demokrasi. Tetapi sebagai seorang warga Islam rasa terima kasih perlu ada. Yang baik dikatakan baik dan yang tidak dikatakan dengan tidak, secara adab dan berhemah terutamanya di kalangan generasi muda. Jangan biarkan emosi dan sentimen mengambil tempat.

 

Kerajaan yang memerintah sentiasa memikirkan kebaikan untuk warganya. Kelemahan pemerintah tetap ada kerana pemerintahan itu dikendalikan oleh manusia yang bersifat lupa (nasiyya) dan lalai (ghaflah).

 

Pemerintah kena memikirkan bagaimana ekonomi menjadi lebih stabil, peluang pekerjaan kepada rakyat tersedia, peluang pendidikan dalam negara dan keluar negara diberikan dengan adil, kemudahan prasarana terbina dengan baik, program pembiayaan dalam berbagai bentuk diwujudkan, pendekatan mensejahterakan rakyat dilakukan. Dan ia tidak datang bergolek. Ia perlu dirancang dengan bijaksana dan berhemah.

 

Memang benar ada kelemahan di sana dan di sini. Rasuah masih ada dan ketirisan dalam pelaksanaan dasar tetap terjadi. Yang pentingnya ada tidak usaha pencegahan dibuat dan pembaikan strategi memperkemas pelaksanaan dasar berlaku. Jawapannya ada.

 

Anak-anak muda yang diberi peluang belajar dalam negara dengan bantuan PTPTN adalah bernasib baik. Program ini tidak dibuat oleh mana-mana negara Islam lain. Kadang-kala berlaku kelemahan yang sifatnya teknikal dalam mengendalikan PTPTN dan ia perlu diperbaiki. Bayangkan berapa ramai yang lupa membayar kembali hutang-hutang PTPTN walaupun sudah bekerja dan bergaji besar.

 

Apakah ia membayangkan rasa terima kasih terhadap kerajaan supaya menjelaskan hutang dapat membantu pelajar-pelajar lain pula. Sikap tidak bertanggungjawab ini boleh menyebabkan perjalanan sistem bernegara menjadi terjejas. Sekiranya ini menjadi tabiat generasi muda bayangkan apa akan terjadi jika generasi muda bakal mengambil kepimpinan negara nanti. Begitu juga peluang pelajar cemerlang untuk belajar di luar negara diberikan kepada generasi muda khususnya anak orang Melayu. Pemilihan mereka tidak dibuat atas pertimbangan parti. Anak orang pembangkang juga dipilih dengan syarat ada merit dan kebolehan. Ia adalah suatu dasar yang adil.

 

Berapa ramai di kalangan pelajar-pelajar ini yang ada rasa syukur dan berterima kasih dengan pihak yang membantunya. Kedapatan perangai tangan menghulur, jari digigit. Maka berkatalah sebahagian daripada mereka, "Itu memang sudah tanggungjawab kerajaan!". Bayangkan kerajaan yang memerintah tidak ada upaya kewangan yang tinggi, bolehkah program menghantar pelajar itu berlaku. Tentunya kerajaan yang bertanggungjawab dan punya sumber kewangan mampu melakukan sesuatu.

 

Bangsa yang tidak berterima kasih adalah bangsa yang lupa diri. Bangsa yang lupa diri bakal menghadapi generasi hari depan yang bakal melupakan peranannya. Balasan itu tetap datang. Tradisi Islam mengajarkan kita supaya menjadi mata rantai perubahan yang beradab dan beretika.

 

Kepayahan yang dilalui oleh orang terdahulu menyebabkan nikmat kesenangan sampai kepada kita pada hari ini. Jadilah insan yang sentiasa mengenang budi baik orang supaya kita pula bakal dikenang oleh orang lain.

 

 

Sumber: Utusan Malaysia Online Rencana 2012, Januari 30

EDU3106 Tutorial 1 Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Posted by Azizi Ahmad on January 19, 2012 at 9:00 AM Comments comments (4)

 “ Bilik darjah dapat dijadikan sebagai suatu tempat belajar yang menarik, membangunkan minat dan potensi belajar bergantung juga pada keadaan dan iklim bilik darjah yang menunjukkan adanya aspek keceriaan.” (Abdullah Sani Yahaya, Mengurus Sekolah 2003. m/s 40)

Bersama ini disertakan satu pelan susanan bilik darjah yang dikatakan berpotensi menimbulkan masalah . Klik untuk mendapatkan pelan Lampiran 1

Sebagai bakal pendidik, bincangkan sejauh manakah anda dapat melaksanakan perancangan pengurusan bilik darjah yang dinamik untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

i) Lakarkan semula susunan yang terbaik atau sesuai bagi mengatasi masalah tersebut.

ii) Lakaran akan di bincang dan di semak pada 7 Februari 2012.

Terima kasih, harap maklum.

110,218 tak disiplin

Posted by Azizi Ahmad on January 18, 2012 at 12:55 AM Comments comments (0)

PUTRAJAYA: Seramai 110,218 pelajar terbabit dengan salah laku disiplin sepanjang tahun lalu dengan 72,873 daripadanya pelajar sekolah menengah manakala bakinya murid sekolah rendah, kata Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Dr Wee Ka Siong.

 

Namun, katanya, secara keseluruhan statistik itu menunjukkan penurunan iaitu pada kadar 2.05 peratus berbanding 2.06 peratus pada 2010, malah purata kadar salah laku disiplin murid yang direkodkan dalam tempoh lima tahun ini 2.07 peratus setahun. “Kes disiplin berkenaan termasuk kes berat seperti kelakuan berunsur kekerasan, biadab, kelucahan, ponteng sekolah serta kes disiplin ringan seperti kekemasan diri, tidak pentingkan masa dan kurang sopan.

 

 

“Hal ini menunjukkan sekitar dua hingga tiga peratus bilangan murid yang masih perlu diberi perhatian sewajarnya,” katanya pada sidang media selepas Mesyuarat Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid, di sini, semalam. Mesyuarat selama tiga jam itu meneliti isu berkaitan disiplin pelajar serta membincangkan strategi dan pelaksanaan program bagi tahun ini. Dr Wee berkata, ponteng sekolah masih isu utama yang diberi perhatian kerana ia antara penyumbang terbesar salah laku disiplin di sekolah.

 

 

Sumber: myMetro Setempat Rabu, 18 Januari 2012