PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

DENGAN KEPUJIAN

(PENGAJIAN PROFESIONAL)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

 

SEMESTER 5 2009

 

PROFORMA KURSUS

Budaya dan Pembelajaran EDU3106

 

Bahagian Pendidikan Guru

Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Nama Pengajar : Azizi Ahmad                                                                                                                                       Blog EDU3106

 

Nama Kursus

Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning)

Kod Kursus

EDU 3106

Kredit

3 (3 + 0)

Jam Kontek

45 Jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris

Pra-Syarat

Tiada

Semester

Pertama / Kedua

Hasil Pembelajaran

 1. Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia
 2. Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran
 3. Menghuraikan konsep ketidaksamaan peluang pendidikan
 4. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya
 5. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
 6. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah
 7. Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok

 

Sinopsis

Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya; kemahiran berkomunikasi

 

 

Tajuk

 

Kandungan

 

 

Jam

 

1

 

Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia

 • Pengertian dan konsep budaya serta kepelbagaian kelompok
 • Jenis dan demografi kelompok

 

 

4

 

2

 

Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya

 • Bangsa
 • Struktur Masyarakat / Kelas Sosial
 • Kepercayaan
 • Bahasa
 • Adat resam
 • Jantina (Gender)

 

 

 

6

 

3

 

Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya

 • Guru
 • Murid
 • Sekolah
 • Kurikulum Tersirat

 

 

4

 

4

 

Ketaksamaan Peluang Pendidikan

 • Kelas Sosial
 • Jantina
 • Kumpulan Minoriti
 • Murid Keperluan Khas
 • Isu-Isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan

-          Orang Asli

-          Indigenious (Pribumi)

-          Pendalaman

 

 

6

 

5

 

Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

 • Pengurusan persekitaran fizikal
 • Pengurusan persekitaran sosio-emosi
 • Perhubungan antara kelompok etnik
 • Pengurusan pengajaran dan pembelajaran
 • Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok (cultural and indigenous relevant pedagogi)
 • Pedagogi kelas bercantum
 • Sosiolinguistik
 • Penilaian berasaskan budaya (culturally responsive assessment)

 

 

15

 

6

 

Kemahiran Komunikasi Guru

 • Lisan dan bukan lisan
 • Laras Bahasa

 

 

4

 

7

 

Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya

 • Merancang dan melaksanakan pelan tindakan

-          Orang Asli

-          Indigenous (Pribumi)

-          Pendalaman

 

 

6

 

 

JUMLAH

 

45

 

 

Penilaian

 

Kerja Kursus

Peperiksaan

 

 

50%

50%

 

Sumber :

 

Kamus Dewan (1999). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Kuala Lumpur.

Syed Ismail & Ahmad Subki (2008). Budaya dan Pembelajaran (2008) . Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd ISBN 978-967-5451-04-1

Ting Chew Peh (1985) Konsep Asas Sosiologi. Dewan Bahasa Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur

 

 

Hubungan Etnik http://khai89.wordpress.com/pengalaman/

Hubungan Etnik di Malaysia http://ewarga4.ukm.my/ewarga/pdf/102008/29-96-3.pdf

Konflik Etnik dan Ras http://sarjana.tripod.com/konflik1.html

Orang Cina Malaysia http://ms.wikipedia.org/wiki/Orang_Cina_Malaysia

Orang India Malaysia http://ms.wikipedia.org/wiki/Orang_India_Malaysia

Orang Melayu Malaysia http://ms.wikipedia.org/wiki/Melayu

Teori Perhubungan Etnik http://www.usm.my/ipptn/v2/documents/MonographsIPPTN/Monograf%206,%202005%20Integrasi%20etnik%20di%20IPTA/Bab%202.pdf

Pengukuhan Perpaduan Negara  http://www.pemudaumno.org.my/modules.php?name=News&file=print&sid=2523

 

 

 Dibina pada Disember 1, 2009 oleh [email protected]