Azizi Ahmad Education Pages

Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > EDU3101 Islamic, Eastern and Western Philosophy Quiz

Azizi Ahmad
Site Owner
Posts: 14

Salam Tetuan Pelajar PISMP Tesl Ambilan Jan 2011

Saya telah menyediakan satu kuiz pendek untuk tutorial tetuan bertajuk EDU3101 Islamic, Eastern and Western Philosophy Quiz yang boleh di ikuti di Laman Quizstar. Untuk itu tetuan dikehendaki memberi perhatian dan kerjasama untuk menjayakan kuiz ini dengan mengikuti arahan seperti dibawah :

Arahan Contoh :

1. Sila pergi ke laman Quizstar dengan mengklik http://quizstar. 4teachers.org/indexs.jsp dan SIGNUP

2. Search atau Cari Instruktor Anda dengan menaip dengan menaip Kheru Khek

3. Daftar diri anda pada Kelas PISMP Jul 09 1.3 atau PISMP Jul 09 1.4 atau PISMP Jul 09 1.5 (mengikut kelas anda)

4. Mulakan mengambil EDU3101 Islamic, Eastern and Western Philosophy Quiz. Tarikh Kuiz Bermula Feb 2, 2011 7:45:34 AM Tarikh Kuiz Berakhir Feb 7, 2011 11:59:56 PM

Sila gunakan panduan 'attachment' jika menghadapi masalah mendaftar dan mengambil kuiz atau hubungi saya melalui email saya jika menghadapi masalah, atau klik http://quizstar. 4teachers.org/student/ quizstar_student_tutorial.pdf

5. Kerjasama dan perhatian tetuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.

February 1, 2011 at 7:24 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.